VANGSÅSEN VEL

 
Aktivitetsplan
 2019

 

Tidsbestemte aktiviteter

Fre 22. feb      Årsmøte/Hyggekveld med underholdning på Mammuthus

Fre 22. mars   Kanefart/Måneskinnstur til Dufsetbakken

Fre 5. apr        Medlemsmøte på Mammuthus med fokus på trafikksikkerhet.

Lør 13. apr      Aktivitetsdag på Kirkebyenga

Ma 29. april

– tor 2. mai      Plukke søppel langs vegene i området

Lør 11. mai     Frokosttreff

Lør 1. juni       Vandring langs stiene våre.

Tor 23. juni     St. Hans-feiring på «Dufsetbakken». Vurderes av nytt styre

Lør 7. sep        Bli kjent med stinettet vårt. Tur i det blå.

Fre 20. sep      Ungdomstreff med quiz, spill mm

Lør 19. okt      Utedag med grill/bakerovn og lek    

Fre 15. nov     Nabotreff med rakfisk på Mammuthus.

Lør 30.nov      Juleverksted mm

Fre 28. feb 20 Årsmøte

 

 

Løpende saker/mål

Hele året         Følge med på kommunale og private planer og vegsaker.

Hele året         Følge opp at nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og fortsatt arbeide for at det bygges gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen.

Hele året         Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2019 til nye innflyttere. Mål: Øke antall husstandsmedlemmer til 125.

Hele året         Fortsette utbyggingen av friluftsparken i Berglia etter beboernes behov og ønsker.

Hele året         Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår.

Hele året         Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger i området.

Vår/høst          Dugnader for vedlikehold og videre utvikling av friluftsparken på Kirkebyenga.

Vår/sommer    Videre utbygging av rasteplassen på Dufsetbakken. I forståelse med grunneieren vil vi prøve å planlegge et ildsted som ikke utgjør noen fare for å forårsake skogbrann. Dessuten få opp informasjon om og merke sti ned til den gamle hoppbakken «Dufsetbakken».

Vår/sommer    Fortsette arbeidet med stiene i Vangsåsen ved bl.a. å få opp oversiktskart på Dufsetbakken samt sette opp kart i stikryssene som viser hvor vi er. Utføre nødvendig vedlikehold og rydding på eksisterende sti- og løypenett og sørge for å gjøre stiene bedre kjent for beboerne i Vangsåsen. Arbeidet utføres i forståelse med Turistforeningen og kommunen. Vi vil også vurdere om det på noen stier kan legges inn poster med informasjon om naturen rundt oss.