Begynnelsen.

Utover på 1970-tallet opplevde vi stadig vekk at myndighetene begynte «å blande seg inn i» hva beboerne i Vangsåsen kunne foreta seg på egen grunn. Vang kommune nektet folk som hørte bygda til, å bygge seg hus i egne hjemtrakter. Og om en var så heldig å få byggetillatelse, nektet Vegvesenet avkjøringstillatelse fra Gåsbuvegen. Da var en egentlig like langt. For om mulig å få tilbake litt av selvråderetten slo innbyggerne i Veståsen seg sammen i «Det nye Vangsåsen vel» som skulle kjempe bl.a. for at de som hadde tilhørighet i Vangsåsen skulle få fortsette å bo der.

Konstituerende årsmøte i den nye foreningen ble holdt på Ormseter 17. november 1976. Vedtekter ble fastlagt, og kontingenten ble satt til 25 kr/år for en husstand.

Det gikk ikke lenge før arbeidsområdet ble utvidet. I tillegg til å skape best mulig forhold for oss som bodde i Vangsåsen, ble det lagt vekt på å legge forholdene til rette for nye innflyttere. Dette var helt naturlig da utbyggingen i Vangsåsen ble igangsatt med planleggingen av boligområdet på Kirkebyenga.