Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus


 

Fredag 22. februar kl. 19:00

                SAKSLISTE:

  1. Åpning

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to til å underskrive protokoll

 

  1. Godkjenning

Innkalling

Saksliste

 

  1. Årsberetning (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden vangsaasenvel.no )

 

  1. Regnskap (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden)

 

  1. Valg av styre, revisorer og valgkomite

 

  1. Forslag fra styret og medlemmene

–          Arbeidsprogram 2019 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden)

  • Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2020 beholdes uendret på kr 150,-.
  • Budsjett 2019 (framlegges på møtet – legges også ut på hjemmesiden)
  • saker som kommer inn fra medlemmene.

Frasigelser av verv og forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved Pål Tåsåsen, Kirkebyenga 35A, 2323 Ingeberg (tlf 41 59 85 95; e-post: pal.tasasen@outlook.com) innen 15. februar.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 2323 Ingeberg (e-post: oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 15. februar.

Om noen ønsker årsmøtedokumentene tilsendt før møtet, så meld fra til Oddvar Dufseth på telefon eller e-post.

Vi byr på kaffe og kringle. Også i år vil vi premiere en vinner blant dem som har skrevet navnet sitt i gjesteboka på Dufsetbakken.

Etter årsmøtet underholder Ole Anders Haugom bl.a. med låter av Øystein Sunde.. Forøvrig blir det utlodning,

Vi håper dere vil bruke resten av kvelden til å prate og hygge dere og eventuelt diskutere og utveksle meninger om det som er av interesse for oss i Vangsåsen.

Ole serverer gjerne snacks og drikke av ulike slag.

VEL MØTT!

                                                             

Hvorfor har vi en velforening?

Vangsåsen vel er en frivillig forening som har innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsorden. Oppgavene for en velforening er avhengig av behovene og medlemmenes prioriteringer. Det er ingen klar offisiell definisjon på en velforening.

Noen velforeninger anlegger lekeplasser og lekeområder, arrangerer festlige sammenkomster og sportslige aktiviteter. Men ikke minst er velforeninger en lyttepost og talerør for lokalmiljøene i kommunen. Her er det mye dugnad og godt arbeid!

Arbeidet i Vangsåsen vel er givende. De siste årene har vi fått gjennomført ganske mange positive tiltak. Og det rare er at selv om vi gjennomfører en del tiltak og aktiviteter, blir det stadig flere kroner på kontoen. Og da er det alltid muligheter for å få gjort mer til glede for de som bor i området vårt. Vi ønsker at flere blir med og deltar aktivt i velforeningens arbeid. Hjelp valgkomitéen og gi dem tips om gode kandidater. Foreslå gjerne deg selv også!

 

Trafikken på Gåsbuvegen

Vi som bor langs Gåsbuvegen, merker fra år til år at biltrafikken blir stadig større. Nå er det ikke bare i utfartshelgene på vinteren trafikken er stor. På kveldstid på ukedagene er det ikke noe bedre. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det er slik. Virksomheten på Vang skiløperforenings langrenns arena på Gåsbu øker etter hvert som flere aktiviteter kommer til, og alle må kjøres dit. Skiturisme og øvrig friluftsliv på Hedmarksvidda har som oftest Gåsbu som inngangsport. Etablering av stadig flere hytter i Vang allmenning gir økt trafikk på Gåsbuvegen. Det gjør også det nye Vang fjelltak i allmenningen, og her er det vesentlig tungtrafikk det er snakk om.

Vangsåsen vel har ingenting imot de nevnte aktivitetene, snarere tvert imot. Det er positive aktiviteter som vi også deltar på selv. Det vi er imot, er den store trafikken på Gåsbuvegen som aktivitetene genererer. Velforeningens oppgave blir å arbeide for å redusere trafikken. Går det f.eks. an å sette inn busser? Uansett må vi få redusert ulempene for oss som bor her. Vi kan ikke finne oss i at vi som bor her fast risikerer liv og lemmer ved å bevege oss på den sterkt trafikkerte vegen. Vi må få gang- og sykkelveg ved siden av. Men her konkurrerer vegvesenet og kommunen i ansvarsfraskrivelse.

Vår viktigste oppgave det neste året er å få gjort noe med dette. I løpet av våren vil vi bl.a. invitere Hedmark trafikk, Statens vegvesen og Hamar kommune for å diskutere hvordan vi best mulig kan hanskes med disse utfordringene.

 

Kanefart i måneskinn til Dufsetbakken fredag 22. mars kl 1800

Fredag 22. mars blir det kanefart med hest fra bommen på Ormseter.  Vi prøver også å få en tilsvarende skyss fra Lier slik at vi kan møtes på Dufsetbakken ca kl 1830. Barn og evt en forelder vil bli prioritert på sledene. De det ikke blir plass til må gå etter eller sparke. Vel framme serverer vi gløgg, og de som har med seg ryggsekk kan nyte det de har med av vått eller tørt før vi drar tilbake igjen etter vel en time. Av hensyn til nøyere planlegging av arrangementet, vær snill å gi melding til Oddvar på SMS eller mail (se nederst på framsiden) seinest 17. mars dersom dere vil være med.

 

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga lørdag 13. april

Vi håper at våren følger påsken og at det også i år kan arrangeres aktivitetsdag med langrenn, hopp og aking på Kirkebyenga. Tiltaket er for hele velforeningen, så møt opp til en dag full av konkurranser for barna; grilling og sosialt samvær. Program tilpasset føreforholdene og med endelig dato kommer på hjemmesiden og blir delt ut i postkassene på Kirkebyenga.

 

 

 Bruk refleks når du går etter vintermørke veger!