Fylkesveger

  • Ansvarlig entreprenør: Dobloug Entreprenør AS. Entreprenør vakt tlf. 966 25 065
  • Byggeleder Innlandet fylke: 415 23 268

Når blir det brøytet og strødd? Se https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/nar-blir-din-veg-broytet-og-strodd.35793.aspx

 

Kommunale veger

Kontaktinformasjon ansvarlige vedr. veg og trafikk i Hamar kommune:

  • Per Kristian Bergstrøm, ingeniør, mob. 41 84 89 44
  • Morten Haug, forvalter, mob. 47 71 87 20
  • Hamar kommune, servicekontor: 62 56 30 10
  • Vakttelefon vinterdrift (brøyting-strøing) utenom åpningstid: 971 87 497

Mindre feil/mangler langs kommunal veg: www.fiksgatami.no