Medlemskap

Aktivitetene som vi har satt i gang, er for en stor del bekostet av midler som vi har fått fra forskjellige givere, bl.a. Hamar kommune. Medlemskontingenten er også en viktig inntektskilde.

Men det viktigste er interessen som medlemmene viser ved å betale kontingenten. Det forteller oss at beboerne i området er interessert i det vi gjør. Det setter vi pris på å se i form av økt medlemstall.

Når vi må argumentere for våre saker, teller det å ha et høyt medlemstall. Derfor håper vi at alle etter hvert betaler kontingenten. 200 kr i året for husstanden fra 2024 burde være overkommelig for de fleste.

Alle får delta på våre aktiviteter og bruke våre installasjoner enten de betaler medlemskontingent eller ikke. Det klarer vi ikke å kontrollere. Alle får også nyhetsbrevene. VI har ca 400 potensielle medlemmer, men bare 100 – 130 betaler medlemskapet. Vi har som mål at dette skal gå kraftig opp.