Hva gjør vi for medlemmene? 

I vedtektene er velforeningens formål beskrevet slik: «Vellets formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for Vellets medlemmer.» 

Helt fra starten har trafikksikkerhet vært en av våre viktigste saker. Vi anmodet om lavere hastighet på vegene og hyppigere kontroller og kom med forslag til konkrete trafikksikkerhetstiltak på vegene. Årlig ryddeaksjon langs vegene ble satt i gang allerede i 1984 og siden har vi holdt på.  

Arealplansaker har også vært et viktig arbeidsområde. Det har vært flere revisjoner av kommuneplanen og mange reguleringsplaner. Den første var Kirkebyenga, og siden har det gått slag i slag. Reguleringsplanene for Gjørsli fjelltak og Vang fjelltak er nok det som har gitt oss de største utfordringene.  

Tidligere arrangerte vi skirenn for barn og voksne, bussturer om sommeren, 17. mai arrangement og billedvevkurs. Og vi restaurerte lokomobilen på Raumyra. Interessen for slike aktiviteter er ikke lenger til stede. 

De siste årene har vi bygget lekeplasser, ballbane, hinderbaner og gapahuker på Kirkebyenga og i Berglia, og vi har etablert en populær rasteplass med gapahuk langs Åsvegen, på Dufsetbakken. Vi har også etablert et nett av stier der folk kan komme seg trygt ut i skog og mark. Sist, men ikke minst, har vi stått i spissen for å få fiberbredbånd i Vangsåsen. Dessverre har ikke alle fått enda, men vi har ikke glemt de som gjenstår. Totalt har vi investert for opp imot 1,5 mill kroner de siste 10 årene i de nevnte tiltakene. 

Det aller viktigste nå, er imidlertid å redusere ulempene fra den økte trafikken på Gåsbuvegen og Bjørgedalsvegen for oss som bor i området.