BUDSJETT 2019
TekstBudsjett 2018Regnskap 2018Budsjett 2019Merknad
 InntektUtgiftInntektUtgiftInntektUtgift 
Medlemskontingent12500 11133 18500 125 betalende medlemmer
Kontingent velforbund 1200 0 1200 
Loddsalg på års- og medlemsmøter400015004077 40001500 
Medlemsmøter/årsmøter/treff/arr. 1000012156214981500025000 
Gaver og tilskudd fra banker oa14000 14000 50000  
Kirkebyenga:       
      Anleggsutgifter Fugleredehuske mm 1000 2181 10000 
      Kjøring av løyper og julegrantenning 2000   2000 
      Annet lekeplassen 2000   2000Bark. Grus til sykkelbanen
     Tiltak for å gjøre boligområdene mer attraktive   0   
Dufsetbakken:       
     Brøyting Åsvegen 2000 0 2000 
     Kart   0   
     Orienteringstavle om og merking skibakken   0 3000 
     Gjestebok   358 250 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet:       
     Merking av turstier 20000 80 20000Kart Dufsetbakken og stikryss
     Tilskudd fra turstiprosjektet10000      
     Aktivitetsdag Kirkebyenga 1000   2000 
     Oppkjøring Veståsløypa fra Lier m/K. enga 1000 0   
Innkjøp og vedlikehold av krakker 15000   15000 
Friluftspark Berglia:       
     Tilskudd fra kommunen og andre       
     Graving   1500   
     Sittebenker 5000     
     Lekeapparater mm 5000   15000 
Administrasjon, gaver, webside, diverse 4000 4061 5000 
Nyhetsbrev      2000 
Diverse 1500 93   
Renter100 333 300  
        
 4060072200416992977187800105950 
Lukk meny