BUDSJETT 2019
TekstBudsjett 2018Regnskap 2018Budsjett 2019Merknad
 InntektUtgiftInntektUtgiftInntektUtgift 
Medlemskontingent12500 11133 18500 125 betalende medlemmer
Kontingent velforbund 1200 0 1200 
Loddsalg på års- og medlemsmøter400015004077 40001500 
Medlemsmøter/årsmøter/treff/arr. 1000012156214981500025000 
Gaver og tilskudd fra banker oa14000 14000 50000  
Kirkebyenga:       
      Anleggsutgifter Fugleredehuske mm 1000 2181 10000 
      Kjøring av løyper og julegrantenning 2000   2000 
      Annet lekeplassen 2000   2000Bark. Grus til sykkelbanen
     Tiltak for å gjøre boligområdene mer attraktive   0   
Dufsetbakken:       
     Brøyting Åsvegen 2000 0 2000 
     Kart   0   
     Orienteringstavle om og merking skibakken   0 3000 
     Gjestebok   358 250 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet:       
     Merking av turstier 20000 80 20000Kart Dufsetbakken og stikryss
     Tilskudd fra turstiprosjektet10000      
     Aktivitetsdag Kirkebyenga 1000   2000 
     Oppkjøring Veståsløypa fra Lier m/K. enga 1000 0   
Innkjøp og vedlikehold av krakker 15000   15000 
Friluftspark Berglia:       
     Tilskudd fra kommunen og andre       
     Graving   1500   
     Sittebenker 5000     
     Lekeapparater mm 5000   15000 
Administrasjon, gaver, webside, diverse 4000 4061 5000 
Nyhetsbrev      2000 
Diverse 1500 93   
Renter100 333 300  
        
 4060072200416992977187800105950