Detaljregulering Østre Tomterødegården

Vangsåsen vel har mottatt varsel om oppstart detaljregulering for område Østre Tomterødegården.

I kommuneplanens arealdel er dette området avsatt til boligformål. Vangsåsen vel har levert innspill til detaljreguleringen. Naboer som er berørt skal ha fått eget varsel etter nabolister. Alle dokumenter og saksgang i prosessen kan du finne her: https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/618

Les innspillet fra Vangsåsen vel

Plankart

Plangrense Østre Tomterødegården

 

 

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter