Skjøtselsplan for Kirkebyenga oversendt Hamar kommune

Vangsåsen vel har gjennomført en høringsrunde på forslaget om skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga og langs Kirkebybekken. Forslaget til skjøtselsplan ble gjort tilgjengelig på hjemmesiden og annonsert via facebook-side og nyhetsbrev. Styret mottok fire høringsuttalelser og har gjennomgått disse på styremøte avholdt 26. august. Det er gjort noen mindre justeringer i skjøtselsplanen i etterkant.

Skjøtselsplanen og mottatte høringsuttalelser er nå oversendt til Hamar kommune for endelig godkjenning. Styret takker for innspill og kommentarer.

Oppdatert skjøtselsplan kan du se her 

Vi vil publisere endelig skjøtselsplan på hjemmesiden når den er godkjent avHamar kommune.

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter