Trafikksikkerhet – medlemsmøte 10. november

Vi kan nå invitere til nytt medlemsmøte med fokus på trafikksikkerheten i og rundt Vangsåsen. Møtet vil bli avholdt på Vårtun 10. november kl 1900.

Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune er representert og vil innlede på møtet. Vi oppfordrer medlemmene våre til å være aktivt med i diskusjonen. Følgende problemstillinger er aktuelle:

  • Forventet utvikling av trafikkmengden langs Gåsbuvegen og Bjørgedalsvegen
  • Hva kan gjøres for å sikre myke trafikanter langs de nevnte vegene
  • Hva kan gjøres med farlige kryss ved Narmo og Elvsrud?
  • Behov for busslommer ved Torvet og Skjeset
  • Vedlikehold av vegnettet bør forbedres
  • Andre tiltak og forslag til forbedring av trafikksikkerheten

Det vil være mulig å kjøpe kake og kaffe på møtet. Velkommen!

 

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter