Vang fjelltak og tungtrafikken derfra

Hamar kommune vedtok reguleringsplanen for fjelltaket i oktober 2017. Konsesjon for fjelltaket ble gitt i mai 2019. Det var ikke samsvar mellom disse, med uventet mye tungtrafikk til følge. Hamar kommune skal revidere reguleringsplanen. Vangsåsen vel følger opp saken.

Brev til Hamar kommune oppfølging trafikkananlyse 12.06.2020

 

2019-07-10 Vang fjelltak Klage på driftskonsesjon

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter