Aktivitetsplan 2019

VANGSÅSEN VEL
Aktivitetsplan
2019

Tidsbestemte aktiviteter

Fre 22. feb Årsmøte/Hyggekveld med underholdning på Mammuthus
Fre 22. mars Kanefart/Måneskinnstur til Dufsetbakken
Fre 5. apr Medlemsmøte på Mammuthus med fokus på trafikksikkerhet.
Lør 13. apr Aktivitetsdag på Kirkebyenga
Ma 29. april
– tor 2. mai Plukke søppel langs vegene i området
Lør 11. mai Frokosttreff
Lør 1. juni Vandring langs stiene våre.
Tor 23. juni St. Hans-feiring på «Dufsetbakken». Vurderes av nytt styre
Lør 7. sep Bli kjent med stinettet vårt. Tur i det blå.
Fre 20. sep Ungdomstreff med quiz, spill mm
Lør 19. okt Utedag med grill/bakerovn og lek
Fre 15. nov Nabotreff med rakfisk på Mammuthus.
Lør 30.nov Juleverksted mm
Fre 28. feb 20 Årsmøte

Løpende saker/mål

Hele året Følge med på kommunale og private planer og vegsaker.
Hele året Følge opp at nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og fortsatt

arbeide for at det bygges gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen.

Hele året Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2019 til nye innflyttere. Mål:

Øke antall husstandsmedlemmer til 125.

Hele året Fortsette utbyggingen av friluftsparken i Berglia etter beboernes behov og

ønsker.

Hele året Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no og

facebooksida vår.

Hele året Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger i området.
Vår/høst Dugnader for vedlikehold og videre utvikling av friluftsparken på

Kirkebyenga.

Vår/sommer Videre utbygging av rasteplassen på Dufsetbakken. I forståelse med
grunneieren vil vi prøve å planlegge et ildsted som ikke utgjør noen fare for å
forårsake skogbrann. Dessuten få opp informasjon om og merke sti ned til den
gamle hoppbakken «Dufsetbakken».

Vår/sommer Fortsette arbeidet med stiene i Vangsåsen ved bl.a. å få opp oversiktskart på
Dufsetbakken samt sette opp kart i stikryssene som viser hvor vi er. Utføre
nødvendig vedlikehold og rydding på eksisterende sti- og løypenett og sørge
for å gjøre stiene bedre kjent for beboerne i Vangsåsen. Arbeidet utføres i
forståelse med Turistforeningen og kommunen. Vi vil også vurdere om det på
noen stier kan legges inn poster med informasjon om naturen rundt oss.

Dele denne artikkelen?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter