Aktivitetsplan

VANGSÅSEN VEL
Aktivitetsplan
2019

Tidsbestemte aktiviteter

Fre 22. feb Årsmøte/Hyggekveld med underholdning på Mammuthus
Fre 22. mars Kanefart/Måneskinnstur til Dufsetbakken
Fre 5. apr Medlemsmøte på Mammuthus med fokus på trafikksikkerhet.
Lør 13. apr Aktivitetsdag på Kirkebyenga
Ma 29. april
– tor 2. mai Plukke søppel langs vegene i området
Lør 11. mai Frokosttreff
Lør 1. juni Vandring langs stiene våre.
Tor 23. juni St. Hans-feiring på «Dufsetbakken». Vurderes av nytt styre
Lør 7. sep Bli kjent med stinettet vårt. Tur i det blå.
Fre 20. sep Ungdomstreff med quiz, spill mm
Lør 19. okt Utedag med grill/bakerovn og lek
Fre 15. nov Nabotreff med rakfisk på Mammuthus.
Lør 30.nov Juleverksted mm
Fre 28. feb 20 Årsmøte

Løpende saker/mål

Hele året Følge med på kommunale og private planer og vegsaker.
Hele året Følge opp at nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og fortsatt

arbeide for at det bygges gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen.

Hele året Verve nye medlemmer, bl.a. gratis medlemskap i 2019 til nye innflyttere. Mål:

Øke antall husstandsmedlemmer til 125.

Hele året Fortsette utbyggingen av friluftsparken i Berglia etter beboernes behov og

ønsker.

Hele året Holde à jour og videreutvikle hjemmesiden www.vangsaasenvel.no og

facebooksida vår.

Hele året Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger i området.
Vår/høst Dugnader for vedlikehold og videre utvikling av friluftsparken på

Kirkebyenga.

Vår/sommer Videre utbygging av rasteplassen på Dufsetbakken. I forståelse med
grunneieren vil vi prøve å planlegge et ildsted som ikke utgjør noen fare for å
forårsake skogbrann. Dessuten få opp informasjon om og merke sti ned til den
gamle hoppbakken «Dufsetbakken».

Vår/sommer Fortsette arbeidet med stiene i Vangsåsen ved bl.a. å få opp oversiktskart på
Dufsetbakken samt sette opp kart i stikryssene som viser hvor vi er. Utføre
nødvendig vedlikehold og rydding på eksisterende sti- og løypenett og sørge
for å gjøre stiene bedre kjent for beboerne i Vangsåsen. Arbeidet utføres i
forståelse med Turistforeningen og kommunen. Vi vil også vurdere om det på
noen stier kan legges inn poster med informasjon om naturen rundt oss.

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter