Høring: Skjøtselsplan for friarealer på Kirkebyenga

Styret i Vangsåsen vel har nå godkjent et forslag til skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga.  Skjøtselsplanen er retningsgivende og angir hvordan skog- og engarealene, samt lebeltet og vegetasjon langs Kirkebybekken skal forvaltes og skjøttes.

Vi ønsker innspill til den foreslåtte planen og legger den derfor ut på høring. Samtidig blir Hamar kommune orientert om at det gjennomføres en høringsrunde blant beboerne. Alle innspill vil bli vurdert av styret og evt. innarbeidet i planforslaget før den sendes til Hamar kommune for endelig godkjenning.

Har du innspill til planen? Vi hører gjerne fra deg innen 10.august til oddvar.dufseth@bbnett.no

Her kan du lese forslaget til skjøtselsplan

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter