Høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger

Vangsåsen Vel er opptatt av trafikksikkerhet og har dette som en høyt prioritert sak. Innlandet fylkeskommune har sendt «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25» på høring. Vangsåsen Vel har benyttet muligheten til å gi innspill til Hamar kommunes høringsuttalelse. Vi håper å se at veger og trafikksikkerhet i Vangsåsen gis prioritet i handlingsprogrammet for fylkesveger.

Her kan du se høringsinnspill til Hamar kommune

Her finner du høringsversjonen for Handlingsprogram for fylkesveger

Dele denne artikkelen?

Facebook
Twitter